0200-21 20 19

Huvudrubriker

Att tänka på

Du som intervjuar ett brottsoffer har ett ansvar mot den intervjuade.

Många journalister vittnar om att de som drabbats av tragiska händelser gärna berättar om det. Men det är inte alltid en som utsatts för brott är glad över att se det i tryck.

Den som har blivit utsatt för ett brott är ofta i chocktillstånd närmast efter brottet. I vissa fall kan det ta flera år innan den utsatte kan se med viss distans på vad som inträffat och lägga det till en del av sina livserfarenheter.

Nyorienteringsfasen kallas den fas då brottsoffret söker hitta vägar att gå vidare i livet på. Alla kommer inte dit. Det är lättare om man får hjälp. Och det är svårare om brottsoffret under sin väg tillbaka utsätts för nya kränkande upplevelser, i rättssalen av rättsväsendets representanter, i kontakten med sociala myndigheter av socialsekreterare och andra människor som brottsoffret kommer i kontakt med. Till exempel journalister. Det kallas sekundär viktimisering.

Du som journalist är delaktig i denna människas upplevelse av sig själv och det brott som hon eller han utsatts för. Hur du agerar och hur du förvaltar det förtroende du har fått kan påverka den drabbade människans liv mycket mer än du kanske vet om. För en utsatt människa är en ömtålig människa som famlar efter kontroll över sitt liv.


 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.