0200-21 20 19

Huvudrubriker

Reaktioner

Den som utsatts för brott blir ofta rädd, ledsen, otrygg och förvirrad. Kanske också arg eller deprimerad. Det finns inte ett enda sätt att reagera på brott. Reaktionerna beror bland annat på vem du är, vad du utsatts för och omständigheter i ditt liv. Omständigheter som hur du har det just nu med vänner, ekonomi, välbefinnande etc. Och omständigheter som har med tidigare erfarenheter att göra. Har du till exempel tidigare obearbetade trauman kan de dyka upp igen i reaktionerna på brottet.

De flesta reaktioner är olika normala sätt att försöka hantera den onormala händelse ett brott är.

Exempel på vanliga reaktioner 
Varje individ reagerar olika, men här är några reaktioner som kan förekomma. 

Overklighetskänsla

Övergivenhetskänsla

Skuldkänslor

Rädsla och panik

Koncentrationssvårigheter

Svårighet att förstå och tolka information

Förlust av trygghet, självkänsla

Ökad misstänksamhet

Irritation, vrede

Sömnstörningar, hjärtklappning och fysisk svaghet

Reaktionernas omfattning beror på flera faktorer. 

Personliga egenskaper och hälsotillstånd, hur ser livssituationen ut

Socialt nätverk, finns vänner, familj och arbetskamrater

Ekonomiska resurser, har man råd att anlita experthjälp på egen hand, har man gällande försäkring?

Händelsens karaktär – förekom vapen, livshot eller kränkningar

Brottets följdhändelse, finns en hotbild och skyddsbehov

Tid – hur lång tid har förflutit sedan brottet och hur länge pågick övergreppet, var det upprepat våld

Omvärldens bemötande, erbjuds stöd och information, empati och respekt

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.